Inmedio z nową identyfikacją wizualną i w nowym formacie TOP&POP