Ekoempatia,  jak nauczyć dziecko szacunku do roślin i zwierząt