Prawidłowa higiena „mleczaków” a zdrowie zębów stałych