Placówki Delikatesów Centrum po remodelingu ze wzrostami sprzedaży