Nałęczowianka wspiera kampanię ”Siła pragnienia” loterią z eko-nagrodami