Tylko 12% konsumentów kieruje się ceną przy zakupie przetworów z owoców i warzyw