PR Hub i Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczynają współpracę w zakresie autorskich projektów edukacyjnych