Cordia Polska zakończyła I etap inwestycji Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku