Krakowska Lotniczówka z pozwoleniem na użytkowanie