Dalszy spadek nastrojów w polskiej branży przetwórczej