Cordia pozyskała blisko 500 mln złotych na dalszą ekspansję – także w Polsce, po kolejnej, drugiej emisji obligacji na Węgrzech